Beköszöntő

Szeretettel köszöntjük Nagyér község honlapján!

Nagyér község, Csongrád-Csanád megye dél-keleti részén fekszik, lakosainak száma 625 fő. Területe 1260 Ha, – ebből 84 Ha. belterület. Hajdan Csanád Vármegyéhez tartozott. Már a középkorban is volt itt lakott település, melyet Székegyházának hívtak. A török pusztította el, így az újra benépesítésre az 1820-1840-es évekig várni kellett.

Dohánytermesztőket telepítettek ide, először 40, majd 70 családot. Erről 1843-ban tesz írásos feljegyzést több levéltári irat is. Gróf Majláth György főszolgabíró tulajdonát képezte a település teljes jelenlegi közigazgatási területe. Jó földek voltak és vannak azóta is. Akkoriban a hadsereg az amerikai dohányembargó miatt garantálta a megtermelt dohány átvételét, így az itt letelepedett családok biztos piacot találva dinamikusan gyarapodtak.

Egyre több területet törtek fel a családok, amelyen a dohány mellett párhuzamosan a gabonafélék termesztésével is elkezdtek foglalkozni, ekkor már a saját tulajdonukká megváltott földeken.

Az 1900-as évek elején stabilizálták a község helyzetét, templom, iskola, óvoda, orvosi lakás, egészségház, épült. Egy téglagyár, egy gőzmalom és két mészárszék kezdte meg működését, példát mutatva az akkori kor számára, hogy a helyben feldolgozott termékek jelentik a legjobb és legbiztonságosabb megélhetési formát. Tökéletes harmóniában épült a gazdaság és a kereskedelem. Közvetlen kapcsolat volt Arad és Nagymajláth között.

Az első háború, Trianon, majd a második világháború végleg megpecsételte a település sorsát. Az akkor közel 1400 főre duzzadt pezsgő település elindult a szétesés felé.

Ezen még csak tovább rontott a gazdaságok összevonása, amely fokozatosan uniformizálta a tevékeny parasztságot. A település még ma is jellegzetesen mezőgazdasági termelésből él. A föld megművelésén kívül viszont néhányan felismerték a megtermelt termények helyben feldolgozásának szükségességét. Így kezdte meg működését 1996-ban egy élelmiszer feldolgozó, melyhez intenzív növénytermesztésre volt szükség. Van még egy fa feldolgozó vállalkozás, melyek ketten együtt több alkalmazottat foglalkoztatnak, mint az önkormányzat.

Közben az önkormányzat is vállalkozásba kezdett,  szeretnénk meghonosítani a falusi vendéglátást,  falusi turizmust. Ehhez a jelenleg folyó komfortérzést növelő infrastruktúra építésén túl, főleg a diákturizmus terén komplett programokat állítunk össze, a környező településekkel közösen.

A kötelező és önként vállalt feladataink ellátásához, közintézményeink között, fenntartunk, óvodát, alsó tagozatos iskolát, idősek napközi otthonát, művelődési házat, könyvtárat. Van háziorvosi ellátásunk, védőnő, gyógyszertár. A falusi vendéglátás és turizmus meghonosítása és továbbfejlesztése érdekében a 2008 májusában átadott és azóta üzemelő Zöld Béka diákszálláshely és Alkotóház hivatott gondoskodni.

Szeretettel invitáljuk, hogy személyesen győződjön meg a honlapunkon tapasztaltakról!

Üdvözlettel: Lőrincz Tibor

polgármester