HÍREK,AKTUALITÁSOK

A Tüske kft. tervezett képzései:képzés

HIRDETMÉNY

Nagyér Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy

a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a CS/I01/03133-36/2022 határozata alapján madárinfluenza járvány miatt

Nagyér község teljes közigazgatási bel- és külterületére
2022. november 30. napjától a határozat visszavonásáig
megfigyelési körzetet rendel el.

A hatóság a védőkörzetben az alábbi intézkedéseket rendeli el baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra:

1) Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, kivéve a megfigyelési körzeten át közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállítást. E tilalom alól a megyei kormányhivatal a madárinfluenza terjedésének megelőzését célzó megfelelő járványvédelmi intézkedések alkalmazása után adhat felmentést.

2) Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi valamint tojás szállítás a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba, vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe, a határozatban megfogalmazott kivételekkel.

3) Tilos a használt alom, trágya vagy hígtrágya elszállítása vagy szétszórása, amennyiben a megyei kormányhivatal azt nem engedélyezte.

4) Tilos a vásárok, piacok, kiállítások, illetve a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak egyéb bemutatóinak, illetve versenyeinek tartása.

5) A megyei kormányhivatal a fertőződés lehetőségének kizárása esetén engedélyezheti a védőkörzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó, azonnali levágásra szánt baromfi a megfigyelési körzeten belül található kijelölt vágóhídra történő közvetlen szállítását, és az ilyen baromfiból nyert hús ezt követő elszállítását.

6) A megfigyelési körzetben található gazdaságokba az előírt járványvédelmi intézkedéseket betartva – különös tekintettel a belépéskori és távozáskori fertőtlenítésre – csak olyan személyek léphetnek be, akik jelenléte az állatok ellátása, hatósági felügyelete miatt szükséges.

7) Az élő baromfi, más, fogságban tartott madarak, takarmány, trágya, hígtrágya, alom és minden más a vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállításához használt járművet és eszközt a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési, eljárásnak kell alávetni.

8) Baromfi és más, fogságban tartott madarak vagy háziasított emlősfajok csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihetők be a baromfit tartó gazdaságba, illetve onnan ki. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol:

a) nem érintkeznek a háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal, és
b) nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen háztáji baromfit vagy fogságban tartott madarakat tartanak.

9) A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdasági termelési adataiban bekövetkezett jelentős változásokat haladéktalanul jelenteni kell a járási hivatalnak.

10) Baromfi vadállomány-újratelepítési céllal nem engedhető szabadon.

A határozat annak visszavonásáig hatályos!

Nagyér, 2022. november 30.

TAVASZI ÉS TÉLI VIDEÓ

Nagyér Jó kis hely munkatársai online felhívására készült videóösszeállítás: “A tavasz ébredése Nagyéren” témakörben, amelyben a környezetünkben utcánkban, réten fellelhető szép virágokat virágzó fákat, lehetett fényképezni, videózni.


Újabb videó készült téli témakörben:

Elindult a SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete. Célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat.